Ocelové konstrukce

Výrobní skupiny A, B, C

Činnost v oblasti OK:

  -         preventivní a podrobné prohlídky,

  -         servisní činnost (odstraňování závad z prohlídek, odstraňování ostatních závad),

  -         preventivní údržba (čištění, nátěry, dotažení spojů…),

  -         zaměřování a rovnání OK,

  -         odborné poradenství

  o      poradenství při výběru a navrhování OK a příslušenství,

  o      plánování rekonstrukcí a oprav OK,

  o      statické výpočty,

  -         legislativní činnost

  o      kontrola souladu stavu OK s platnou legislativou (žebříky, zábradlí, únikové cesty…),

  o      řád preventivní údržby - tvorba a aktualizace,

  o      dokumentace OK - tvorba a aktualizace,

  o      pracovní postupy, návody k obsluze a údržbě -  tvorba a aktualizace,

  o      jednání s orgány státní správy, zastupování provozovatele.