Tlaková zařízení

Tlakové nádoby

Horkovodní kotle

Parní kotle

Speciální kotle

Nízkotlaké kotelny

Ohřívače vody

Pneumatické rozvody

Rozvody vody a topení

Vzduchotechnika

 

Činnost v oblasti TZ:

   -         revizní činnost, prohlídky TZ a příslušenství,

   -         servisní činnost (odstraňování závad z revizí, odstraňování poruch…),

   -         preventivní údržba (čištění, nátěry…),

   -         obsluha TNS (plnění povinností obsluh TNS),

   -         rekonstrukce a GO - plánování a provádění,

   -         školení a přezkušování obsluh TNS a nízkotlakých kotelen,

   -         příprava topičů na zkoušky u Technické inspekce ČR,

   -         odborné poradenství

   o      poradenství při výběru a navrhování TZ a příslušenství,

   o      návrhy úprav TZ,

   -         legislativní činnost

   o      řád preventivní údržby - tvorba a aktualizace,

   o      dokumentace TZ - tvorba a aktualizace,

   o      pracovní postupy, návody k obsluze a údržbě - tvorba a aktualizace,

   o      jednání s orgány státní správy, zastupování provozovatele.